Nr. Inventar: 16

Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Axa Prioritară 1 2.1.A. Microintreprinderi Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii.

 Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Dezvoltarea intreprinderii prin modernizare și dotarea spațiilor de producție și  "Pătrunderea pe piața online a societății SC Staben Design SRL prin implementarea unui magazin virtual pentru comerț electronic" Proiect cofinanțat prin Fondul  European de Dezvoltare Regională.

Societatea comerciala STABEN DESIGN SRL a fost infiintata in anul 2013 avand ca obiect de activitate principal CAEN 4759 – Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a. in magazine specializate. De la infiintare societatea a activat si a inregistrat profit in domeniul principal de activitate.

Societatea a desfasurat activitate comerciala conform obiectului de activitate si a inregistrat profit in fiecare exercitiu financiar-contabil de la infiintare. Activitatile desfasurate au fost din cele autorizate (Anexa 1): CAEN 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse, CAEN 7410 – Activitati de design specializat.

Prin proiect firma isi propune  extinderea activitatii prin confectionarea textilelor atat pentru casa cat si indultrial. S-a amenajat cladirea si un atelier de croitorie cu echipamentele aflate in dotarea firme.

Linia ambalaje urmeaza sa asigure ambalaje de calitate inalta pentru produsele societatii.

Mobilierul este destinat echiparii spatiilor de lucru si a celor administrative.

Magazinul virtual este destinat asigurarii desfcerii produselor societatii.

Stivuitorul si liftul vor asigura transportul materiei prime si a produselor finite.

Investitia contribuie la realizarea unei activitati complet noi, la data planului de afaceri societatea efectuind doar activitati de comert intermediar cu mobilier si sevicii de design.

Comunicat de presă

Zalău, 27.10.2020

 

Finalizarea activitatilor din cadrul proiectului   

 

S.C. STABEN DESIGN S.R.L, in calitate de beneficiar, a semnat in data de 04.07.2018 contractul de finantare cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 si Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest in calitate de Organism Intermediar.

Obiectul contractului îl constituie acordarea unei finantari nerambursabile de catre Autoritatea de Management pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea întreprinderii prin modernizarea si dotarea spatiilor de productie”, cod SMIS 2014+: 106082.

Proiectul este  finantat  din Fondul European de Dezvoltare Regionala si de la bugetul de stat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritara 2 – Îmbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de Investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Componenta 2.1 A. Microintreprinderi

 

Valoarea totala a proiectului este de 1.337.128,11 lei din care:

ü  valoarea totala eligibila este de 1.005.929,69 lei;

ü  valoarea eligibila nerambursabila este de 867.136,55 lei (din care FEDR 737.066,07 lei, buget national 130.070,48 lei);

ü  valoarea cofinantarii eligibile a benenficiarului este de 138.793,14 lei;

ü  valoare neeligibila, inclusiv TVA neeligibila este de 331.198,42 lei.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Amenjare spatii de productie si administrative legate de afacere inclusiv instalatii sanitare, de conditionarea aerului si destinate economiei de energie. Dotare cu mobilier, echipamente, aplicatii informatice si utilaje moderne pentru realizarea productiei in scopul consolidarii pozitiei de piata a intreprinderii, conform planului de afaceri, dupa cum urmeaza: mobilier, instalatii sanitare, Instalatie aer conditionat, Casa marcat cu cititor cod bare, Server (UC + monitor + imprimanta facturare), Licente soft, Magazin virtual, Linie ambalaje, Licenta soft linie ambalaje,Imprimanta cod bare, Stivuitor, Lift marfa, Instalatie panouri fotovoltaice, Constructii + Amenajare spatii, Consultanta, Publicitate

2. Asigurarea numarului de salariati (minimum cu 5) in scopul realizarii nivelului productiei previzionat.

Rezultate:

1.      Amenajarea a 384.09 mp spatii de productie si administrative destinate desfasurarii proiectului.

2.      Completarea dotarilor societatii in vederea desfasurarii activitatii propuse cu mobilier, echipamente inclusiv IT si magazin virtual, utilaje specifice inclusiv software,utilaje si echipamente de ridicat.

3.      Consolidarea unui colectiv de productie capabil sa realizeze obiectivele de productie planificate.

 

Impactul investitiei la nivelul localitatii

Proiectul completeaza o nisa de piata oferind clientilor produse realizate in serii mici si/sau unicate pe care clientii le vor putea comanda inclusiv on-line.

Perioada de implementare a proiectului este de 48 luni, respectiv intre data 02.11.2016 si data 31.10.2020.

Locul de implementare: Municipiul Zalau, str. Gara Veche, nr. 2, et.1, ap. 2, jud. Salaj,cod postal 450082

 

S.C. STABEN DESIGN SRL

Date de contact:

Reprezentant legal, Staben Raul Dorin

Telefon: 0740910154,email: staben@staben.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul general principal al proiectului: Consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderii SC STABEN DESIGN SRL. 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro